Služby

Poskytujeme komplexní diagnostickou, terapeutickou a dispenzarizační péči v oboru oftalmologie pro všechny věkové kategorie. Pracujeme s nejmodernějším přístrojovým vybavením, které zahrnuje:

  • vyšetřovací jednotku Topcon vybavenou digitální kamerou k fotodokumentaci změn na předním segmentu oka
  • autorefraktokeratometr Topcon k měření refrakční vady a zakřivení rohovky
  • bezkontaktní tonometr Reichert k měření očního tlaku
  • počítačový perimetr Medmont k vyšetření zorného pole
  • a další moderní pomůcky k vyšetření Vašeho zraku

Spolupracujeme s nadstavbovými pracovišti v kraji (např. NsP Karviná-Ráj, Fakultní nemocnice Ostrava, Oční klinika Lexum, Oční klinika Gemini …)

Provádíme také aplikaci kontaktních čoček od renomovaných výrobců (např. Ciba Vision, Johnson&Johnson, CooperVision ….). Aplikace kontaktních čoček není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Cena je stanovena na 500 Kč (v případě multifokálních kontaktních čoček na 700 Kč) a zahrnuje následující úkony:

  • měření refrakce a zakřivení rohovky na autorefraktometru
  • doporučení vhodného typu kontaktních čoček
  • nácvik správného nasazení kontaktních čoček
  • 5 páru jednodenních zkušebních čoček nebo 1 pár zkušebních čoček (14denních nebo měsíčních) včetně zkušebního roztoku (podle volby doby výměny čoček)
  • kontrolu po cca 2 týdnech

Jsme si vědomi skutečnosti, jak je Váš čas v dnešní době vzácný a proto chceme minimalizovat dobu strávenou v čekárně. Z tohoto důvodu zavádíme objednávkový systém. K vyšetření je možné se dostavit i bez objednání, je nutné si ale uvědomit, že objednaní pacienti mají přednost. Výjimku tvoří pacienti s akutními obtížemi, kteří budou samozřejmě ošetření vždy přednostně.


Poskytujeme péči hrazenou ze zdravotního pojištění!