Služby

Poskytujeme komplexní diagnostickou, terapeutickou a dispenzarizační péči v oboru oftalmologie pro všechny věkové kategorie. Pracujeme s nejmodernějším přístrojovým vybavením, které zahrnuje:

  • vyšetřovací jednotku Topcon vybavenou digitální kamerou k fotodokumentaci změn na předním segmentu oka
  • autorefraktokeratometr Topcon k měření refrakční vady a zakřivení rohovky
  • bezkontaktní tonometr Reichert k měření očního tlaku
  • počítačový perimetr Medmont k vyšetření zorného pole
  • a další moderní pomůcky k vyšetření Vašeho zraku

Spolupracujeme s nadstavbovými pracovišti v kraji (např. NsP Karviná-Ráj, Fakultní nemocnice Ostrava, Oční klinika Lexum, Oční klinika Gemini …)

Provádíme také aplikaci kontaktních čoček od renomovaných výrobců (např. Ciba Vision, Johnson&Johnson, CooperVision ….). Aplikace kontaktních čoček není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Cena je stanovena na 500 Kč (v případě multifokálních kontaktních čoček na 700 Kč) a zahrnuje následující úkony:

  • měření refrakce a zakřivení rohovky na autorefraktometru
  • doporučení vhodného typu kontaktních čoček
  • nácvik správného nasazení kontaktních čoček
  • 5 páru jednodenních zkušebních čoček nebo 1 pár zkušebních čoček (14denních nebo měsíčních) včetně zkušebního roztoku (podle volby doby výměny čoček)
  • kontrolu po cca 2 týdnech

Jsme si vědomi skutečnosti, jak je Váš čas v dnešní době vzácný a proto chceme minimalizovat dobu strávenou v čekárně. Z tohoto důvodu zavádíme objednávkový systém. K vyšetření je možné se dostavit i bez objednání, je nutné si ale uvědomit, že objednaní pacienti mají přednost. Výjimku tvoří pacienti s akutními obtížemi, kteří budou samozřejmě ošetření vždy přednostně.


Poskytujeme péči hrazenou ze zdravotního pojištění!UPOZORNĚNÍ pro PACIENTY

1. Objednávkový čas je orientační (i když se budeme vždy maximálně snažit, aby byl skutečný):-)
2. Pokud se pacient bez předchozí omluvy (minim 24 hod dopředu) nedostaví k objednanému vyšetření, další termín k objednání již nebude nabídnut. Samozřejmě se může dostavit k vyšetření, ale POUZE v ranních hodinách a bude zařazen mezi objednané pacienty.
3. Nosnost vyšetřovacího křesla je 130kg - pokud je Vaše hmotnost vyšší, nejsme schopni Vám zajistit vyšetření
4. Poslední pacient bude ošetřen 30 minut před koncem pracovní doby.
5.V současnosti nepřijímáme do péče děti mladší 6 let - ovšem akutní stavy ošetříme VŽDY bez ohledu na věk ! Nejsme specializovaná dětská ambulance, přesto máme obrovské množství těchto malých pacientů a z kapacitních důvodů nejsme v současně době schopni přijímat další.
6. Stále přijímáme do péče nové pacienty, ale pouze ty, kteří nemají svého očního lékaře. Pacienty jiných lékařů NEPŘEBÍRÁME
7. Neposkytujeme konzultace pacientům jiných očních lékařů ani vyhodnocování jejich nálezů a výsledků.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás!